نسخه جدید نصب سیستم حسابداری آماده گردید
امتیاز کاربر: / 256
بدخوب 

نسخه جدید نصب سیستم حسابداری طلا

جهت نصب در محیط ويندوز seven  و  vista

تحت sql server 2008   آماده شد